ÁLLÁSFOGLALÁS A HIPNÓZIS, HIPNOTERÁPIA MAGYARORSZÁGI VÉGZÉSÉRŐL ÉS OKTATÁSÁRÓL

Számos honlap, facebook oldal kínál hipnózis képzést, hipnoterápiát, színpadi hipnózist, gyorstalpaló hipnózist, önhipnózist…stb. Az érdeklődés azonban nem feltétlenül társul kompetenciával és jogszabály ismerettel.

Ennek fényében a Magyar Hipnózis Egyesület Tanulmányi Bizottsága (MHE TB) és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete (MPÉE) az alábbi állásfoglalást teszi közzé:

A hipnózis az alábbi indokok miatt -a hazai jogi szabályozás keretei között- bármely alkalmazásakor egészségügyi tevékenységnek minősül, ezért azt pszichoterápiás szupervízió nélkül, önállóan kizárólag:

PSZICHOTERÁPIÁS SZAKVIZSGÁVAL RENDELKEZŐ MÓDSZERSPECIFIKUS HIPNOTERAPEUTA VÉGEZHETI A MEGFELELŐ MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEK BIRTOKÁBAN.

Pszichoterápiás szupervízió mellett végezhet hipnózist klinikai szakpszichológus vagy orvos, aki elvégezte a Magyar Hipnózis Egyesület vagy az Integratív Pszichoterápiás Egyesület módszertani képzését vagy ezen egyesületek bevonásával honosíttatta külföldi hipnoterápiás végzettségét. Magyarországon NEM minden külföldi hipnózis képzettség felel meg a honosítási követelményeknek, és a honosítás nem mentesít a hazai végzettségek (orvosi vagy klinikai szakpszichológus végzettség) alól.

Indoklás:

I. A képzés oldaláról a hipnózis szakmai pszichoterápiás módszernek tekinthető.

A pszichoterápia végzéséhez a következő végzettségek szükségesek:

  1. pszichológus MA végzettségre építve valamely felsőfokú egészségügyi szakirányú alap-szakképesítés (pl. klinikai szakpszichológia), továbbá
  2. az alap-szakképesítésre épített pszichoterápia ráépített szakképesítés
  3. általános orvosi diplomára építve valamely szakorvosi alap-szakképesítés, továbbá
  4. az alap-szakképesítésre épített pszichoterápia ráépített szakképesítés

(lásd 22/2012 EMMI rendelet).

A pszichoterápiás képzés keretein belül, annak egyik elemeként a szakvizsga megszerzéséhez a hallgatónak teljesítenie kell egyet az úgynevezett “módszerspecifikus” képzések közül. Ezen módszerspecifikus képzések egyike a hipnózis. A módszerspecifikus képzéseket az illetékes szakmai grémium (Pszichoterápiás Tanács) által erre akkreditált egyesületek szervezik. (lásd: SOTE honlapja).

A Pszichoterápiás Tanács által hipnózis oktatására elismerten kizárólag két egyesület létezik: 1. a Magyar Hipnózis Egyesület és 2. a Magyar Integratív Pszichoterápiás Egyesület. A hipnózis csakis a pszichoterápiás képzés részeként, módszerspecifikus képzés keretében sajátítható el Magyarországon.

II. A tevékenység oldaláról a hipnózist az egészségügyi szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003 ESZCSM rendelet hivatkozza a szakpszichológiai tevékenység alatt. Ez támasztja alá, hogy a hipnózis a pszichoterápiás tevékenység részeleme.

A 60/2003. ESzCsM rendelet egyértelműen a pszichoterápia részeként, pszichoterápiás módszerként definiálja. Ennek értelmében hipnózis csak a módszerspecifikus képzés elvégzését követően végezhető. Amennyiben a módszerspecifikus képzést a szakember elvégezte, de pszichoterápiás szakvizsgát még nem szerzett, úgy hipnózis csak szupervízió mellett gyakorolható.

III A fentieken kívül, az egészségügyi törvényben említett nem-konvencionális gyógymódok keretében, a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának feltételeire vonatkozó miniszteri rendelet rögzíti, hogy minden olyan tevékenységet, melyre nézve orvosi egyetemen akkreditált tanfolyam kerül meghirdetésre, csak ennek elvégzését követően, ezen szakképesítés birtokában lehet végezni. Ennek megfelelően, tekintettel az ország több orvosi egyetemén, az említett pszichoterápiás képzés keretében módszerspecifikus képzésként meghirdetett hipnózis képzésre, hipnózist csak ezen szakképesítés birtokában lehet végezni.

Többen ún. “közérzetjavító tevékenységnek” próbálják beállítani a hipnózist kibújni próbálva ezzel a jogszabályok alól. Fontos kiemelnünk, hogy a „közérzetjavító tevékenység” nem hipnózis, sőt a fentiek miatt nem lehet ún. „nem-konvencionális eljárás” sem.

A tevékenységi besorolásra nézve Egyesületünk állásfoglalást kért a KSH-tól. Az erre adott válaszában a KSH a hipnózist a TEAOR’08 szerint az Egyéb humán-egészségügyi ellátás keretébe (kód: 8690), ezen belül pedig a TESZOR’08 szerint a Mentál-egészségügyi ellátás keretébe (86.90.18) sorolta. Számlát erről kell kiállítania, aki hipnózist végez, tanít.

Egyesületünk mindenkit tájékoztat, hogy a Kormányhivatal (ANTSZ) eljár a fenti szabályokat nem betartó személyekkel szemben és nem elfogadható hivatkozás, hogy „csak” egészségeseket kezel vagy tanít az illető, mert a fentiek okán NINCSEN nem egészségügyi tevékenységnek minősülő hipnózis.

Tisztelettel:

Dr Császár-Nagy Noémi, PhD, ECP
Egyetemi docens
Klinikai szakpszichológus, kiképző, európai pszichoterapeuta
MHE TB és az MPÉE elnöke
Email: info@pszichoerdek.hu