A Magyar Pszichológus Kamarát Támogatók oldala

AZ MPK SZÜKSÉGESSÉGE

Szakmai és társadalmi szempontból is fontos és hasznos, hogy mihamarabb létrejöjjön a Magyar Pszichológus Kamara. 

25 ÉVES IGÉNY

A hazai pszichológustársadalom a rendszerváltás óta sürgeti önigazgató és önszabályzó szakmai és érdekképviseleti köztestületének, a Magyar Pszichológus Kamarának a létrehozását. Mára az egyetemen végzett pszichológusok tábora 10 ezerre emelkedett, és ez a közösség évente csaknem 500 friss diplomással bővül. Kialakult tehát egy számában jelentősen megerősödött szakmacsoport.

JELENTŐS BEFOLYÁS

Az elmúlt negyedszázadban nemcsak a pszichológusok tábora, hanem munkájuk társadalmi jelentősége is megnövekedett. A pszichológusok jelen vannak az egészségügybenmegelőző, gyógyító és rehabilitációs tevékenységgel, az oktatásban –a pedagógiai szakszolgálatoknál, iskolapszichológusi rendszerben – tanácsadó, fejlesztő, gondozó és szakértői tevékenységgel, a munkaügyben pedig munka-alkalmassági vizsgálatokkal, szervezetfejlesztési tevékenységekkel. A pszichológusok részt vesznek a társadalmi folyamatok moderálásában társadalom- és szociálpszichológiai, interperszonális és szervezet-pszichológiai, személyes és közösségi konfliktuskezelő tevékenységgel, az igazságügyben igazságügyi szakértői vélemények készítésével, a rendvédelemben a fegyverviselési engedélyek kiadásánál és a sportéletben a sportolók lelki állóképességi fejlesztésében és még sorolhatnánk.

SZERVEZETT KERETBEN

A diplomás pszichológusok egybehangzó igénye, hogy megfelelően kialakított és ellenőrzött keretek között lehessen csak a pszichológiai tevékenységet végezni, egyben szankcionálható legyen az, aki a kereteket nem tarja be. Jelenleg azonban kizárólag az egészségügyben végzett pszichológiai tevékenység az, amely szigorú jogszabályi keretek között, megfelelő szakképzettségek birtokában, működési engedély alapján látható el – ám a pszichológusoknak kevesebb mint a 10 százaléka (kb. 800 fő) rendelkezik egészségügyi működéshez szükséges képzettséggel vagy engedéllyel, de országosan kevesebb mint 300 ember dolgozik állami egészségügyi munkakörben. Az ő helyzetük ily módon rendezett. A többi pszichológiai szakterületen, mintegy 9200 szakemberre nézve a munkavégzés szabályozatlan, vagy a szabályozottság kismértékű. A Magyar Pszichológus Kamara létrehozása éppen ezt a szabályozási hiányosságot pótolná.

MINŐSÉGVÉDELEM

Jogos szakmai és társadalmi igény az is, hogy a Magyar Pszichológus Kamara közreműködésével létrejöjjön pszichológiai tevékenységek végzésének feltételeit szabályozó egységes szabályrendszer, amely garantálja a minőségi szakmai színvonalat. Ez egyaránt érdeke pszichológusnak, betegnek és mindenkinek, aki igénybe vesz pszichológiai szolgáltatásokat. A pszichológusok ráadásul elvárják, hogy legyen olyan szakmai köztestületük, amely számukra magas színvonalú továbbképzéseket szervez, növelve ezzel szaktudásukat. Ma csak az egészségügyi szabályozás alá eső klinikai szakpszichológusokra vonatkoznak a működés minimum feltételei, de ők a pszichológusok kis százalékát jelentik, a további szakterületeken, és a pszichológusok 90%-nál ez kidolgozatlan és jogszabályilag is hiányos.

TÁRSADALMI HASZON

A pszichológus támogatására szorulók nagy gondja, hogy nincs Magyarországon naprakészen vezetett hivatalos pszichológusi névjegyzék, vagyis sokan nem tudják, hogy problémájukkal kihez forduljanak, akitől valóban érdemi segítséget kaphatnak. Ezen azzal változtatna a Magyar Pszichológus Kamara, hogy maga állítaná össze és frissítené a közhiteles szakmai regisztert, ami útmutatást ad azoknak, akik szakembert keresnek lelki gondjaik orvoslására.

FOGYASZTÓVÉDELEM

A Magyar Pszichológus Kamara megalakítására és határozott fellépésére fogyasztóvédelmi szempontból elsősorban azért lenne szükség, hogy megakadályozható legyen jogosulatlan szakmagyakorlók tevékenysége, további térnyerése. A köznyelvben sarlatánoknak nevezett szakképzetlen álpszichológusok, a megfelelő felkészültség nélkül végzett pszichológiai tevékenység komoly egészségi kockázatot jelent, ráadásul minden rossz beavatkozás további kezeléseket indukál, ami növeli a gyógyítás költségeit a beteg és az egészségbiztosítás számára, nem beszélve arról, hogy szélsőséges esetben tragédiákhoz vezethet. A jogosulatlan szakmagyakorlók kiszűrésével ennek gátat vethetne a kamara, ez a tevékenysége tehát érdemi fogyasztóvédelmet jelentene a társadalom számára. Másrészt maguk a diplomás pszichológusok sem számon kérhetőek az ügyfelek és kliensek mint fogyasztók számára, hiszen még a Pszichológusok Etikai Kódexe sem vonatkozik azokra, akik az egyetlen magyar pszichológiai érdekvédelmi egyesületnek, a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületének, illetve a legrangosabb, 250 éves tudományos társaságnak, a Magyar Pszichológiai Társaságnak nem tagjai. Márpedig e társaságok civil szervezetek, a tagság önkéntes, így ma a pszichológusok számára az etikai normák betartása is önkéntes, ami pedig a kliensek, ügyfelek biztonságát veszélyezteti.

GAZDASÁGI HASZON

Háromféle anyagi haszonnal is jár, ha a Magyar Pszichológus Kamara hatékonyan lép fel az álpszichológusok ellen. Egyrészt csökkenthetők a betegek szakmailag indokolatlan egészségügyi kiadásai. Másrészt leszorítható az a milliárdos nagyságrendű anyagi kár, ami az állami egészségügyi ellátás, a táppénz és egyéb segítő szolgálatok igénybevételének szükségességében érhető tetten. A sarlatánok azzal is anyagi veszteséget okoznak, hogy számla nélkül dolgoznak, vagyis adót csalnak. Harmadrészt a magyar állam nem hiába költ pszichológusképzésre, hiszen más társadalmi hasznot hajtó szakmákhoz hasonlóan (mérnök, jogász, orvos) a pszichológusok is szabályozott módon és jogi biztonságban dolgozhatnak, önszabályozhatják saját piacukat, ezzel is javítva a minőséget. Ma a Bölcsészettudományi Karok legnagyobb létszámú szakai a pszichológia szakok, azaz az ún. fejkvóta, melyből az egyetemek élnek, nagy arányban a pszichológusképzésből származik. Ezért az egyetemeknek is elemi érdekük, hogy pályaképet, jövőképet és társadalmilag is elismert szakmára készítsék fel állami vagy önköltségi forrásból a hallgatóikat.

MUNKAERŐPIACI HASZON

A diplomás pszichológusok nagy része nem a szakmájában dolgozik, kényszerből pályaelhagyó. A Magyar Pszichológus Kamara munkaközvetítő információkkal, szakmai rendezvényekkel támogatná a pszichológus munkanélküliség csökkentését. Ez a szakma önérdeke, de egyben közösségi érdek is az állástalanok számának csökkentése.

DEMOKRATIKUS ÉRTÉK

A hazai pszichológus társadalom várja annak kinyilvánítását, hogy a kormánypártok és az ellenzéki pártok elkötelezettek egy újabb szakma önszabályozása mellett. A politikának ugyanis esélyt kell adni a számában és társadalmi hatásában jelentős pszichológus közösségnek arra, hogy saját ügyeit saját kezébe vehesse, önigazgató módon intézhesse.